ZSZIO w Morągu

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2018/19

PRZEJDŹ>Kontakt

20 Marca 2013 godz: 21:51:08

                                                                                 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im.9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

Liceum Ogólnokształcące Nr I

Technikum Nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Policealna

Powiatowe Gimnazjum Publiczne dla Dorosłych

https://www.facebook.com/pages/ZSZ-i-O-Mor%C4%85g/237171306375520?fref=ts

tel./fax: 89 757 2670
numery centrali: 31 - sekretariat
32 - intendent
33 - księgowość
35- zastępca dyrektora
37 - kadry
38 - pokój nauczycielski
poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl

         NIP 741-14-43-062

administratorZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski