Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Technik hotelarstwa

02 Października 2013 godz: 14:16:37

PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM     (obowiązuje od 1 IX 2013r.)

 

Zawód  -  technik hotelarstwa ,     symbol - 422402

Kwalifikacje:     K1: Planowanie i realizacja imprez i usług w recepcji (T.11)

K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12).

 

Lp.

Zajęcia

Tygodniowy wymiar godzin

Wymiar godzin w cyklu

Minimalny wymiar godzin

klasa I

2013/14

klasa II

………..

klasa III

………….

klasa IV

……………..

w cyklu

I sem.

II sem.

 1.

język polski

3

2

2

3

7

12

360

360

   2.  

I język obcy nowożytny

język angielski

2/….

2/….

2/….

1/…

1/…

7

210

210

  3. 

II język obcy nowożytny

język niemiecki

2/….

2/….

2/….

2/…

2/…

8

240

240

   4. 

wiedza o kulturze

1

-

-

-

-

1

30

30

    5. 

historia

2

-

-

-

-

2

60

60

    6. 

wiedza o społeczeństwie

1

-

-

-

-

1

30

30

    7. 

podstawy przedsiębiorczości

1

1

-

-

-

2

60

60

    8. 

geografia

1

-

-

-

-

1

30

30

    9. 

biologia

1

-

-

-

-

1

30

30

   10. 

chemia

1

-

-

-

-

1

30

30

   11. 

fizyka

1

-

-

-

-

1

30

30

   12. 

matematyka

2

2

2

2

6

10

300

300

   13. 

informatyka

1/….

-

-

-

-

1

30

30

   14. 

wychowanie fizyczne

3/….

3/….

3/….

3/…

3/…

12

360

360

   15. 

edukacja dla bezpieczeństwa

1/….

-

-

-

-

1

30

30

   16. 

zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

4

120

120

Łączna liczba godzin (1 – 16)

24

13

12

12

20

65

1950

1950

   17. 

I rozszerzenie –

język angielski

1/….

1/….

1/….

3/…

3/…

6

180

180

   18. 

II rozszerzenie – geografia

-

2

2

4

4

8

240

240

   19. 

p. uzupełniający – historia i społeczeństwo

-

-

-

4

4

4

120

120

Łączna liczba godzin  (17-19)

1

3

3

11

11

18

540

540

 

kształcenie zawodowe teoretyczne

   20. 

organizacja pracy w hotelarstwie

2

2

2

4

-

8

240

 

   21. 

działalność recepcji

6

2

-

-

-

8

240

 

   22. 

marketing usług hotelarskich

-

1

1

-

-

2

60

 

   23.

podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

-

2/……

3

-

-

5

150

 

   24.

język obcy w hotelarstwie

-

1/…..

1/…..

-

-

2

60

 

Łączna liczba godzin  (20-24)

8

8

7

4

-

25

750

735

 

kształcenie zawodowe praktyczne

   25. 

zajęcia praktyczne

-

11

7

4

-

20

600

 

   26. 

praktyka zawodowa

-

4tyg

5(4tyg)

-

-

5

150

 

Łączna liczba godzin  (25–26)

-

11

12

4

-

25

750

735

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

33

35

34

31

31

133

3990

3960

   27. 

religia/etyka

2

2

2

2

2

8

 

 

   28. 

wychowanie do życia
w rodzinie

14R

14R

14R

-

-

 

42

 

Razem

35,37

37,37

36,37

33

33

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (T.11) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 (T.12) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski