Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Zasadnicza szkoła zawodowa

02 Października 2013 godz: 14:17:20

PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ      (obowiązuje od 1 IX 2012r.)

 

Klasa wielozawodowa

(liczba dni w szkole – 2/2/2)

 

Lp.

Zajęcia

Tygodniowy wymiar godzin

Wymiar godzin
w cyklu

Minimalny wymiar godzin (3x32tyg.)

klasa I

2013/2014

klasa II

……..…

klasa III

……..….

w cyklu

…….……

  1.  

język polski

1

2

2

5

160

160

      2. 

język obcy nowożytny

język angielski

1/….

1/….

2/….

4

128+2

130

      3. 

historia

-

1

1

2

64

60

      4. 

wiedza o społeczeństwie

-

-

1

1

32

30

      5. 

podstawy przedsiębiorczości

-

1

1

2

64

60

      6.

geografia

-

1

-

1

32

30

      7.

biologia

1

-

-

1

32

30

      8.

chemia

1

-

-

1

32

30

      9.

fizyka

1

-

-

1

32

30

     10. 

matematyka

1

2

1

4

128+2

130

     11.

informatyka

1/….

-

-

1

32

30

     12.

wychowanie fizyczne

3/….

3/….

3/….

9

288+2

290

     13.

edukacja dla bezpieczeństwa

1/…..

-

-

1

32

30

     14.

zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

96

95

Łączna liczba godzin (1- 14)

12

12

12

36

1158

1135

 

kształcenie zawodowe teoretyczne

     15.  

dokształcanie teoretyczne 4 tygodnie w każdej klasie  (34 godz. tygodniowo)

20

630

630

 

kształcenie zawodowe praktyczne

     16.

zajęcia praktyczne

10

10

10

30

960+10

970

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

27

29

30

86

2758

2735

     17. 

religia/etyka

2

2

2

6

 

 

     18.

wychowanie do życia
w rodzinie

14R

14R

14R

 

42

 

Razem (1 – 18)

29,37

31,37

32,37

 

 

 

 

 

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski