Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych

02 Października 2013 godz: 18:56:07

PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM     (obowiązuje od 1 IX 2013r.)

 

Grupa 1 (TW1) Zawód  -   technik ekonomista,     symbol - 331403

Kwalifikacje:     K1: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35).

K2: Prowadzenie rachunkowości (A.36).

 

Grupa 2 (TW2) Zawód  -   technik żywienia i usług gastronomicznych,     symbol - 343404

Kwalifikacje:     K1: Sporządzanie potraw i napojów (T.6).

K2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15).

 

Lp.

Zajęcia

Tygodniowy wymiar godzin

Wymiar godzin
w cyklu

Minimalny wymiar godzin

klasa I

2013/14

klasa II

………..

klasa III

………….

klasa IV

……………..

w cyklu

I sem.

II sem.

Zajęcia wspólne

  1.  

język polski

3

2

2

3

7

12

360

360

      2. 

I język obcy nowożytny

język angielski

(zakres rozszerzony)

2+1r/…...

2+1r/…...

2+1r/

…...

1+1r/……

1+5r/……

7+6r

210+

180r

210+

180r

      3. 

II język obcy nowożytny

język niemiecki

2/….

2/….

2/….

2/…

2/…

8

240

240

      4.

wiedza o kulturze

1

-

-

-

-

1

30

30

      5.

historia

2

-

-

-

-

2

60

60

      6. 

wiedza o społeczeństwie

1

-

-

-

-

1

30

30

      7.

podstawy przedsiębiorczości

1

1

-

-

-

2

60

60

      8.

geografia

1

-

-

-

-

1

30

30

      9. 

biologia

1

-

-

-

-

1

30

30

     10. 

chemia

1

-

-

-

-

1

30

30

     11. 

fizyka

1

-

-

-

-

1

30

30

     12.

informatyka

1/….

-

-

-

-

1

30

30

     13.

wychowanie fizyczne

3/….

3/….

3/….

3/…

3/…

12

360

360

     14.

edukacja dla bezpieczeństwa

1/….

-

-

-

-

1

30

30

     15.

zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

4

120

120

Łączna liczba godzin (1 – 15)

23

12

11

11

19

61

1830

1830

 

 

 

Zajęcia grupy TW1 – technik ekonomista

  16.

matematyka

(zakres rozszerzony)

2

2+2r

2+2r

2+4r

6+4r

10+8r

300+240r

300+180r

  17.

p. uzupełniający – historia i społeczeństwo

-

1

1

2

2

4

120

120

 

kształcenie zawodowe teoretyczne

  18.

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

5

4

-

-

-

9

270

 

  19.

statystyka i analiza ekonomiczna

3

-

-

-

-

3

90

 

  20. 

rachunkowość finansowa

-

-

6/3

(3+3/3)

6/3

(3+3/3)

-

9

270

 

   21.

język  obcy zawodowy w branży ekonomicznej

-

2/….

2/….

-

-

4

120

 

Łączna liczba godzin  (18-21 )

8

6

8

6

-

25

750

735

 

kształcenie zawodowe praktyczne

   22.

zajęcia praktyczne

-

12

7,5

6

 

10,5

310

 

   23.

praktyka zawodowa

-

4 tyg

2,5(2tyg)

-

-

2,5

80

 

Łączna l. godz. (22–23)

-

12

10

6

-

25

750

735

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

33

35

34

31

31

133

3990

3960

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (A.35) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 (A.36) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Zajęcia grupy TW2 – technik żywienia i usług gastronomicznych

 24.

matematyka

2

2

2

2

6

10

300

300

 25.

biologia

(zakres rozszerzony)

-

+2r

+2r

+2r

+6r

+8r

240r

240r

 26.

p. uzupełniający – historia i społeczeństwo

-

-

4

-

-

4

120

120

 

kształcenie zawodowe teoretyczne

 27.

technologia
gastronomiczna z towaroznawstwem

4/2

(2+2/2)

4/2

(2+2/2)

3/2

(1+2/2)

4/2

(2+2/2)

-

13

390

 

 28.

zasady żywienia

2

-

 

 

-

2

60

 

 29.

obsługa konsumenta

-

-

1,5/0,5

(1+0,5/0,5)

-

-

1,5

45

 

 30.

ekonomika i organizacja gastronomii

2

1/….

2

4

-

7

210

 

 31.

język  angielski zawodowy

-

-

1/…..

2/….

-

2

60

 

Łączna liczba godzin  (27-31)

8

5

7,5

10

-

25,5

765

735

 

kształcenie zawodowe praktyczne

 32.

zajęcia praktyczne

-

14(7+7)

7,5

6

-

24,5

735

735

 33.

praktyka zawodowa

-

-

4 tyg.

-

-

-

Łączna l. godz. (32-33)

-

14

7,5

6

-

24,5

735

735

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

33

35

34

31

31

133

3990

3960

Zajęcia wspólne

34.

religia/etyka

2

2

2

2

2

8

 

 

35.

wychowanie do życia
w rodzinie

14R

14R

14R

-

-

 

42

 

Razem TW1

35,37

37,37

36,37

33

33

 

 

 

Razem TW2

35,37

37,37

36,37

33

33

 

 

 

                             

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (T.6) odbywa się pod koniec drugiego  sem. w klasie trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 (T.15) odbywa się pod koniec pierwszego  sem. w klasie czwartej.

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski