Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Szkolny zestaw podręczników

17 Grudnia 2013 godz: 12:58:26

Uwaga!!!!!

o wyborze podręcznika do klas innych niż pierwsza decyduje nauczyciel (jeśli na koniec roku szkolnego n-el, nie podał tytułu - proszę wstrzymać się z zakupem i skonsultować tytuł po rozpoczeciu roku szkolnego).

Podręcznik dla uczniów klas pierwszych na rok 2016/17 w zakładce "Edukacja"

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  dopuszczonych do użytku  szkolnego od 1 IX 2012r.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Przedmiot

Podręcznik

język polski

 Klasa I Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 1.-1. – Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012), 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Klasa II- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.2.-1. Romantyzm- Pozytywizm
( nr dopuszczenia 463/3/2013), 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne ( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP.

Klasa III- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy

i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

język angielski

Matura Masters – Elementary. M. Rosińska (zakres podstawowy i rozszerzony),
K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). M. Rosińska, P. Kerr. (zakres podstawowy
i rozszerzony),Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

Matura Masters (intermediate), M. Rosińska, L. Edwards, (zakres podstawowy
i rozszerzony),nr dop. 119/3/2010, wyd. Macmillan

Matura Master Upper Intermediate. M. Rosińska, L. Edward. Nr dop. 119/4/ 2011. Wyd.Macmillan.

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.

Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.

Nr dop. 225/3/2010. WSiP

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.
Nr dop. 225/5/2010. WSiP

język rosyjski

Język rosyjski Diałog 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 462/1/2012. WSiP.

Język rosyjski Diałog 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 591/2/2013. WSiP. Język rosyjski Diałog 3. Podręcznik w przygotowaniu.

wiedza
o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. A. Janicki. Nr dop. 630/1/2012. Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

geografia

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski. Nr dop. 501/1/2012. Nowa Era.

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Tomasz Rachwał Nr dop. 501/2/2013. Nowa Era.

Oblicza geografii 3 w przygotowaniu.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Marek Guzik, Ewa Jastrzębska i inni Nr dop. 564/1/2012 Wyd. Nowa Era .

Cz.II i III w przygotowaniu.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

chemia

Ciekawi świata. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M. Czaja, B. Krawczyk, J. Ortyl, A. Smaga. OPERON.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. WSiP.

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

historia
i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW –  TECHNIKUM

technik hotelarstwa

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo)

język polski

 

Klasa I -Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.1.-1. – Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012), 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Klasa II- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz. 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-1. Romantyzm- Pozytywizm

( nr dopuszczenia 463/3/2013) Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

Klasa III- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

 Klasa IV- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

język angielski

Matura Masters – Elementary. M. Rosińska. Zakres podstawowy i rozszerzony.
K. Wilson. Nr dop. 213/08. Wyd. Macmillan.

Matura MastersPre – intermediate. M. Rosińska, P. Kerr. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

Matura Masters Intermediate,.M. Rosińska, L. Edwards. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Nr dop. 119/3/2010. Wyd. Macmillan.

Matura Master Upper Intermediate. M. Rosińska, L. Edward. Nr dop. 119/4/ 2011. Wyd.Macmillan.

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.

Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.

Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.
Nr dop. 225/3/2010. WSiP

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.
Nr dop. 225/5/2010. WSiP

język rosyjski

Język rosyjski Diałog 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 462/1/2012. WSiP.

Język rosyjski Diałog 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 591/2/2013. WSiP.

Język rosyjski Diałog 3. Podręcznik w przygotowaniu.

wiedza
o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012.
Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

geografia

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski.
Nr dop. 501/1/2012. Nowa Era.

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Tomasz Rachwał Nr dop. 501/2/2013. Nowa Era.

Oblicza geografii 3 w przygotowaniu.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. brak. WSiP.

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

historia
i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski.
Nowa Era.

organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

 

działalność recepcji

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

 

marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich. A. Stefański, wydawnictwo REA.

Nr dopuszczenia 24/2007.

podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Ekonomia i prawo w hotelarstwie. M. Wajgner, R. Tylińska. Wydawnictwo REA. Nr dopuszczenia 22/2007.

język obcy
w hotelarstwie

Hotels and catering. V. Evans, J. Dooley. Wyd. Express publishing.

English for International Tourism. M. O’Keefe, I. Dubicka. Wyd. Pearson.

How can I help you. Cz. I. J. Dolińska, D. Nowakowska. Wyd. Rea.

How can I help you. Cz. II. J. Dolińska, D. Nowakowska. Wyd. Rea.

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW –  TECHNIKUM

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo)

język polski

 

Klasa I_ Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.1.-1.– Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012),1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Klasa II- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek,
A. Kalbarczyk. WSiP.

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-1. Romantyzm- Pozytywizm

( nr dopuszczenia 463/3/2013) Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

Klasa III- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

 Klasa IV- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy
i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

język angielski

Matura Masters – Elementary. M. Rosińska (zakres podstawowy i rozszerzony),
K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). M. Rosińska, P. Kerr. (zakres podstawowy
i rozszerzony),Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

Matura Masters (intermediate), M. Rosińska, L. Edwards, (zakres podstawowy
i rozszerzony),nr dop. 119/3/2010, wyd. Macmillan

Matura Master Upper Intermediate. M. Rosińska, L. Edward. Nr dop. 119/4/ 2011. Wyd.Macmillan.

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.
Nr dop. 225/3/2010. WSiP

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.
Nr dop. 225/5/2010. WSiP

język rosyjski

Język rosyjski Diałog 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 462/1/2012. WSiP.

Język rosyjski Diałog 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 591/2/2013. WSiP.

Język rosyjski Diałog 3. Podręcznik w przygotowaniu.

wiedza
o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012.

Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Marek Guzik, Ewa Jastrzębska i inni Nr dop. 564/1/2012
Wyd. Nowa Era.

Cz.II i III w przygotowaniu.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. brak. WSiP.

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 1. M. Konarzewska.

zasady żywienia

Podstawy żywienia człowieka. D. Czerwińska. Nr dop. 3/01. Wyd. Format AB.

obsługa konsumenta

Obsługa gości (konsumentów) cz. I. Nr dop. 35/2007.

Obsługa gości (konsumentów) cz. II. Nr dop. 31/2008.

Podręcznik do nauki zawodu kelner oraz zawodu technik organizacji usług gastronomicznych w technikum i szkole policealnej. R. Szajna, D. Ławniczak,
A. Ziaja. Wyd. REA.

Obsługa konsumenta. J. Duda, S. Krzywoda. Nr dop. 13/2008. Wyd. Rea.

ekonomika i organizacja gastronomii

Ekonomika i organizacja gastronomii Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki
Format AB.

„Ekonomika i organizacja gastronomii”, A. Grontkowska, B. Klepacki,

FORMAT-AB, nr dopuszczenia 35/2008.

oraz

  1. 1.       Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki. „Ekonomika i organizacja w gastronomii”.
  2. 2.       Anna Grontkowska. „Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie spożywczym”.
  3. 3.       Zofia Mielczarczyk, Beata Urbańska. „Gospodarka i rachunkowość w gastronomii”.
  4. 4.       Anna Kamiołek. „Usługi gastronomiczne” (w przygotowaniu).
  5. 5.       Anna Kamiołek. „Organizacja produkcji gastronomicznej”.
  6. 6.       Teresa Gorzelany, Wiesława Aue. „Prowadzenie działalności gospodarczej”
    (w przygotowaniu).
  7. 7.       Krzysztof Szczęch. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (w przygotowaniu).

język angielski zawodowy

English for Restaurant Workers. R. Talalla. Wyd. Comyrass Publishing.

„Cooking”, V. Evans, J. Dooley, R. Hayley, wyd. Express publishing

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW –  TECHNIKUM

technik ekonomista

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo)

język polski

 

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 1.-1. – Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012), 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Klasa II- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 1.-2.– Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

 Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.2.-1. Romantyzm- Pozytywizm

( nr dopuszczenia 463/3/2013) Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

Klasa III- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-2.– Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

 Klasa IV- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

język angielski

Matura Masters – Elementary. M. Rosińska (zakres podstawowy i rozszerzony),
K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). M. Rosińska, P. Kerr. (zakres podstawowy
i rozszerzony),Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

Matura Masters (intermediate), M. Rosińska, L. Edwards, (zakres podstawowy
i rozszerzony),nr dop. 119/3/2010, wyd. Macmillan

Matura Master Upper Intermediate. M. Rosińska, L. Edward. Nr dop. 119/4/ 2011. Wyd.Macmillan.

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.
Nr dop. 225/3/2010. WSiP

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.
Nr dop. 225/5/2010. WSiP

język rosyjski

Język rosyjski Diałog 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 462/1/2012. WSiP.

Język rosyjski Diałog 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. M. Zybert. Nr dop. 591/2/2013. WSiP.

Język rosyjski Diałog 3. Podręcznik w przygotowaniu.

wiedza
o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.
M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. brak. WSiP.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. Nr dop. 582/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. Nr dop. 582/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. Nr dop. brak. WSiP.

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

„Podstawy ekonomii” – podręcznik, J. Mierzejewska- Majcherek, Difin,

nr dopuszczenia 40/03.

„Marketing”, J. Musiałkiewicz, Ekonomik, nr dopuszczenia 31/97.

statystyka i analiza ekonomiczna

„Statystyka”, A. Komosa, J. Musiałkiewicz, Ekonomik nr dopuszczenia 33/97

„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” cz.2, S. Dębski, WSiP.

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz. IV, B. Padurek nr dopuszczenia 26/2008.

rachunkowość finansowa

„Zasady rachunkowości” cz.I, B. Padurek nr dopuszczenia 34/2007

„Zasady rachunkowości” cz.II, B. Padurek nr dopuszczenia 31/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.I, B. Padurek nr dopuszczenia 30/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.III, B. Padurek nr dopuszczenia 33/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.IV, B. Padurek nr dopuszczenia 26/2008

„Ryczałt, karta podatkowa, Podatkowa księga przychodów i rozrodów” ćwiczenia, B. Padurek nr dopuszczenia 30/2007

„Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości”,

wydanie II, B. Padurek wydawnictwo Bożena Padurek

język obcy zawodowy w branży ekonomicznej

„Banking and finances” V. Evans, J. Dooley, wyd. Express publishing

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  –  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

sprzedawca

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo)

język polski

Klasa I Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska. Nr dop. 584/1/2012. Nowa Era.

Klasa II Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2. Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska  
Nr dop.584/2/2013. Nowa Era.

Klasa III- podręcznik nie został jeszcze wydany.

język angielski

Matura Masters – Elementary. (zakres podstawowy i rozszerzony),
M. Rosińska, K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). (zakres podstawowy i rozszerzony),
M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Podręcznik  dla zasadniczych szkół zawodowych.cz.1.
L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/1/2012. WsiP.

Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych.cz.2.
L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/2/2013. WsiP

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

towar w handlu

Towar jako przedmiot w handlu. I. Wielgosik. Wyd. eMPi2.

organizacja
i techniki sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży. E. Strzyżewska, I. Wielgosik.
Wyd. eMPi2.

obsługa klienta
w handlu

Obsługa klientów. I. Wielgosik. Wyd. eMPi2.

Pracownia sprzedaży. M. Pańczyk. Wyd. eMPi2.

działalność gospodarcza przedsiębiorcy

Przedsiębiorca w handlu. Praca zbiorowa. Wyd. eMPi2.

Prowadzenie działalności gospodarczej. T. Gorzelany, W. Aue. WSiP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. K. Szczęch. WSiP.

język angielski zawodowy

Język angielski zawodowy. M. Prekiel. Wyd. eMPi2.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  –  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

klasy wielozawodowe

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo)

język polski

Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska. Nr dop. 584/1/2012. Nowa Era.

Klasa II Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2. Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska  Nr dop.584/2/201. Nowa Era

Klasa III- podręcznik nie został jeszcze wydany

język angielski

Matura Masters – Elementary. (zakres podstawowy i rozszerzony), M. Rosińska, K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). (zakres podstawowy i rozszerzony), M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek. Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek. Nr dop.225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe.

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow.

Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych.cz.1. 
L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/1/2012. WSiP.

Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych.cz.2.
L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/2/2013. WsiP

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych

 

 

Przedmiot

Podręcznik

 

język polski

Klasa I Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 1.-1. – Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012), 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Klasa II- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.2.-1. Romantyzm- Pozytywizm

( nr dopuszczenia 463/3/2013), 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne ( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP.

Klasa III- Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy

i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP.

 

język angielski

Matura Masters – Elementary. M. Rosińska (zakres podstawowy i rozszerzony),
K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

Matura Masters (pre – intermediate). M. Rosińska, P. Kerr. (zakres podstawowy
i rozszerzony),Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

Matura Masters (intermediate), M. Rosińska, L. Edwards, (zakres podstawowy
i rozszerzony),nr dop. 119/3/2010, wyd. Macmillan

Matura Master Upper Intermediate. M. Rosińska, L. Edward. Nr dop. 119/4/ 2011. Wyd.Macmillan.

 

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.
Nr dop. 225/3/2010. WSiP

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.
Nr dop. 225/5/2010. WSiP

 

język niemiecki

Alles klar 1a. Zakres rozszerzony. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 281/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

Alles klar 1b. Zakres rozszerzony. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 281/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

Alles klar 2a. zakres rozszerzony. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.
Nr dop. 221/3/2011. WSiP

Alles klar 2b. Zakres rozszerzony. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.
Nr dop. 281/4/2011. WSiP

 

historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

geografia

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012.

geografia

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski. Nr dop. 501/1/2012. Nowa Era.

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Tomasz Rachwał Nr dop. 501/2/2013. Nowa Era.

Oblicza geografii 3 w przygotowaniu.

biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

matematyka

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. brak. WSiP.

informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

historia

i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

 

 

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski