Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2018/19

PRZEJDŹ>Zestaw podręczników dla klasy I TW 13/14

17 Grudnia 2013 godz: 13:01:22

Zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do Technikum

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmiot

Klasa

Rok szkolny

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

I

2013/2014

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.1.-1.– Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012),1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

II

2014/2015

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-1. Romantyzm- Pozytywizm  ( nr dopuszczenia 463/3/2013) Zakres podstawowy
i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

III

2014/2015

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

IV

2016/2017

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy
i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

Język angielski

I

2013/2014

Matura Masters – Elementary. (zakres podstawowy
i rozszerzony). M. Rosińska, K. Wilson. Nr dop. 213/08. Wyd. Macmillan.

II

2014/2015

Matura Masters (pre – intermediate). (zakres podstawowy

i rozszerzony). M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

III

2015/2016

Matura Masters (intermediate), (zakres podstawowy

i rozszerzony). M. Rosińska, L. Edwards, nr dop. 119/3/2010. Wyd. Macmillan.

IV

2016/2017

Podręcznik w przygotowaniu

Język niemiecki

I

2013/2014

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

II

2014/2015

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

III

2015/2016

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.  Nr dop. 225/3/2010. WSiP

IV

2016/2017

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.  Nr dop. 225/5/2010. WSiP

Język rosyjski

I

2013/2014

Dialog 1. Mirosław Zybert. WSiP. Nr dop. 462/1/2012

II

2014/2015

Dialog 1, Dialog 2. Mirosław Zybert. WSiP. Nr dop. 591/2/2013.

III

2015/2016

podręcznik w przygotowaniu

IV

2016/2017

podręcznik w przygotowaniu

Wiedza
o kulturze

I

2013/2014

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

Historia

I

2013/2014

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie

I

2013/2014

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012.

Nowa Era.

Podstawy przedsiębiorczości

I

2013/2014

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

II

2014/2015

Geografia

I

2013/2014

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

Biologia

I

2013/2014

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

II

2014/2015

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Marek Guzik, Ewa Jastrzębska i inni Nr dop. 564/1/2012
Wyd. Nowa Era

III

2015/2016

podręcznik w przygotowaniu

IV

2016/2017

podręcznik w przygotowaniu

Chemia

I

2013/2014

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

I

2013/2014

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Informatyka

I

2013/2014

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

2013/2014

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

Historia i społeczeństwo

III

2015/2016

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

Matematyka

 

 

 

I

2013/2014

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum
i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk.
Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

II

2014/2015

III

2015/2016

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum
i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk.
Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

IV

2016/2017

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum
i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk.
WSiP.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

I

2013/2014

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 1. M. Konarzewska.

II

2014/2015

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 2. M. Konarzewska.

III

2015/2016

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 3. M. Konarzewska.

IV

2016/2017

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 3. M. Konarzewska.

Zasady żywienia

I

2013/2014

Podstawy żywienia człowieka. D. Czerwińska. Nr dop. 3/01. Wyd. Format AB.

Obsługa konsumenta

III

 

2015/2016

 

Obsługa gości (konsumentów) cz. I. Nr dop. 35/2007.

Obsługa gości (konsumentów) cz. II. Nr dop. 31/2008.
Podręcznik do nauki zawodu kelner oraz zawodu technik organizacji usług gastronomicznych w technikum i szkole policealnej. R. Szajna, D. Ławniczak,
A. Ziaja. Wyd. REA.

Obsługa konsumenta. J. Duda, S. Krzywoda. Nr dop. 13/2008. Wyd. Rea.

Ekonomika i organizacja gastronomii

I, II, III, IV

2013/2014

2014/2015
2015/2016

2016/2017

Ekonomika i organizacja gastronomii Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki Format AB.

„Ekonomika i organizacja gastronomii”, A. Grontkowska, B. Klepacki, FORMAT-AB, nr dopuszczenia 35/2008.

oraz

Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki. „Ekonomika i organizacja w gastronomii”.

Anna Grontkowska. „Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie spożywczym”.

Zofia Mielczarczyk, Beata Urbańska. „Gospodarka i rachunkowość w gastronomii”.

Anna Kamiołek. „Usługi gastronomiczne” (w przygotowaniu).

Anna Kamiołek. „Organizacja produkcji gastronomicznej”.

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue. „Prowadzenie działalności gospodarczej”
(w przygotowaniu).

Krzysztof Szczęch. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (w przygotowaniu).

Język angielski zawodowy

III,IV

2015/2016

2016/2017

English for Restaurant Workers. R. Talalla. Wyd. Comyrass Publishing.

„Cooking”, V. Evans, J. Dooley, R. Hayley, wyd. Express publishing

 

Zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do Technikum

zawód: technik  ekonomista

Przedmiot

Klasa

Rok szkolny

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

I

2013/2014

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.1.-1.– Starożytność – średniowiecze (nr dop. 463/1/2012),1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek, A. Kalbarczyk. WSiP.

II

2014/2015

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 1.-2. – Renesans – preromantyzm (nr dop. 463/2/2012). Zakres podstawowy i rozszerzony. Chemparek,  A. Kalbarczyk. WSiP.

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-1. Romantyzm- Pozytywizm  ( nr dopuszczenia 463/3/2013) Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

III

2014/2015

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. 2.-2. – Modernizm- Dwudziestolecie Międzywojenne( nr dopuszczenia- 463/4/2013). Zakres podstawowy i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

IV

2016/2017

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 3. Zakres podstawowy
i rozszerzony. D.  Chemparek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP

Język angielski

I

2013/2014

Matura Masters – Elementary. (zakres podstawowy i rozszerzony)

M. Rosińska, K. Wilson. Nr dop. 213/08. Macmillan.

II

2014/2015

Matura Masters (pre – intermediate). (zakres podstawowy i rozszerzony)

M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Macmillan.

III

2015/2016

Matura Masters (intermediate), (zakres podstawowy i rozszerzony)

M. Rosińska, L. Edwards, nr dop. 119/3/2010, wyd. Macmillan

IV

2016/2017

 

Język niemiecki

I

2013/2014

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/1/2010. WSiP wydanie z 2012r.

II

2014/2015

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/2/2010. WSiP 2012 i wyższe

III

2015/2016

Alles klar 2a. zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek.  Nr dop. 225/3/2010. WSiP

IV

2016/2017

Alles klar 2b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek.  Nr dop. 225/4/2010. WSiP

Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek.  Nr dop. 225/5/2010. WSiP

Język rosyjski

I

2013/2014

Dialog 1. Mirosław Zybert. WSiP. Nr dop. 462/1/2012

II

2014/2015

Dialog 1, Dialog 2. Mirosław Zybert. WSiP. Nr dop. 591/2/2013.

III

2015/2016

podręcznik w przygotowaniu

IV

2016/2017

podręcznik w przygotowaniu

Wiedza
o kulturze

I

2013/2014

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

Historia

I

2013/2014

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie

I

2013/2014

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012.

Nowa Era.

Podstawy przedsiębiorczości

I

2013/2014

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era.

II

2014/2015

Geografia

I

2013/2014

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

Biologia

I

2013/2014

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

I

2013/2014

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

I

2013/2014

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Informatyka

I

2013/2014

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

2013/2014

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

Historia i społeczeństwo

II

2014/2015

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

III

2015/2016

IV

2016/2017

Matematyka

I

II

2013/2014

2014/2015

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 1. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. Nr dop. 582/1/2012. WSiP.

 

II

III

2014/2015

2015/2016

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 2. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. Nr dop. 582/2/2013. WSiP.

IV

2016/2017

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 3. Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. WSiP.

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

I, II

2013/2014

2014/2015

„Podstawy ekonomii” – podręcznik, J. Mierzejewska- Majcherek, Difin, nr dopuszczenia 40/03.

„Marketing”, J. Musiałkiewicz, Ekonomik, nr dopuszczenia 31/97.

Statystyka i analiza ekonomiczna

I

2013/2014

„Statystyka”, A. Komosa, J. Musiałkiewicz, Ekonomik nr dopuszczenia 33/97

„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” cz.2, S. Dębski, WSiP.

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz. IV, B. Padurek nr dopuszczenia 26/2008.

Rachunkowość finansowa

III, IV

2015/2016

2016/2017

„Zasady rachunkowości” cz.I, B. Padurek nr dopuszczenia 34/2007

„Zasady rachunkowości” cz.II, B. Padurek nr dopuszczenia 31/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.I, B. Padurek nr dopuszczenia 30/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.III, B. Padurek nr dopuszczenia 33/2007

„Rachunkowość przedsiębiorstw” cz.IV, B. Padurek nr dopuszczenia 26/2008

„Ryczałt, karta podatkowa, Podatkowa księga przychodów i rozrodów” ćwiczenia, B. Padurek nr dopuszczenia 30/2007

„Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości”,

wydanie II, B. Padurek wydawnictwo Bożena Padurek

Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej

II, III

2014/2015
2015/2016

 

„Banking and finances” V. Evans, J. Dooley, wyd. Express publishing

 

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski