Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2018/19

PRZEJDŹ>Zestaw podręczników dla klasy I TH 13/14

17 Grudnia 2013 godz: 13:03:03

Zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do Technikum

 

Zawód: technik hotelarstwa

Przedmiot

Klasa

Rok szkolny

Podręcznik
(tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

I

2013/2014

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.1. D. Chemperek,
A. Kalbarczyk. WSiP. Nr dop. 463/1/2012.

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.2. D. Chemperek,
A. Kalbarczyk. WSiP. Nr dop. 463/2/2012.

II

2014/2015

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 2.1. D. Chemperek,
A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP. Nr dop. 463/3/2013.

III

2015/2016

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 2.2. D. Chemperek,
A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP. Nr dop. 463/4/2013.

IV

2016/2017

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 3. D. Chemperek,
A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. WSiP.

Matematyka

I

2013/2014

Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/1/2012. WSiP.

II

2014/2015

III

2015/2016

Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. Nr dop. 540/2/2013. WSiP.

IV

2016/2017

Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. A. Przychoda, Z. Łaszczyk. WSiP.

Geografia

 

I

2013/2014

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

II

2014/2015

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski. Nr dop. 501/1/2012. Nowa Era.

III

2015/2016

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Tomasz Rachwał Nr dop. 501/2/2013. Nowa Era.

IV

2016/2017

Oblicza geografii 3 w przygotowaniu.

Język angielski

(grupa bardziej zaawansowana)

I

2013/2014

Matura Masters Pre – intermediate. M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

II

2014/2015

Matura Masters Intermediate. Zakres podstawowy i rozszerzony. M. Rosińska, L. Edwards. Nr dop. 119/3/2010. Wyd. Macmillan.

III

2015/2016

Matura Master Upper Intermediate. Marta Rosińska, Lynda Edward. Nr dopuszczenia 119/4/2011. Wyd. Macmillan.

IV

2016/2017

Podręcznik w przygotowaniu

Język angielski

(grupa mniej zaawansowana)

I

2013/2014

Matura Masters Elementary. Marta Rosińska, Ken Wilson.
Nr dop. 213/08. Wyd. Macmillan.

Matura Masters Pre-intermediate. Marta Rosińska, Philip Kerr.
Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

II

2014/2015

Matura Masters Pre-intermediate. Marta Rosińska, Philip Kerr.
Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

Matura Masters Intermediate. Marta Rosińska, Ken Wilson.
Nr dop. 119/3/2010. Wyd. Macmillan.

III

2015/2016

Matura Masters Intermediate. Marta Rosińska, Ken Wilson. Nr dop. 119/3/2010. Wyd. Macmillan.

Matura Master Upper Intermediate. Marta Rosińska, Lynda Edward. Nr dop. 119/4/2011. Wyd. Macmillan.

IV

2016/2017

Podręcznik w przygotowaniu

 

Język niemiecki

I

2013/2014

Alles klar 1a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek. Nr dop. 225/1/2010. WSiP. Wydanie z 2012r.

II

2014/2015

Alles klar 1b. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek. Nr dop.225/2/2010. WSiP. Wydanie z 2012 i wyższe.

III

2015/2016

Alles klar 2a. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wasik, U. Tworek. Nr dop.225/3/2010. WSiP.

IV

2016/2017

Alles klar 2b . Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek. Nr dop.225/4/2010. WSiP.

 Alles klar 3. Zakres podstawowy. K. Łuniewska, Z. Wąsik, U Tworek. Nr dop.225/5/2010. WSiP.

Język rosyjski

I

2013/2014

Dialog 1. Mirosław Zybert. WSiP. Rok dopuszczenia 2012. Nr ewidencyjny w wykazie 462/1/2012

II

2014/2015

Dialog 1, Dialog 2. Mirosław Zybert. WSiP. Rok dopuszczenia 2013. Nr ewidencyjny w wykazie 591/2/2013.

III

2015/2016

podręcznik w przygotowaniu

IV

2016/2017

podręcznik w przygotowaniu

Biologia

I

2013/2014

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

I

2013/2014

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

I

2013/2014

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Historia

I

2013/2014

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

Wiedza o kulturze

I

2013/2014

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

Informatyka

I

2013/2014

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

Wiedza o społeczeństwie

I

2013/2014

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

2013/2014

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

Podstawy przedsiębiorczości

I

2013/2014

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era

II

2014/2015

Wychowanie do życia w rodzinie

 

I

2013/2014

,,Wędrując ku dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś, Wydawnictwo Rubikon.

II

2014/2015

III

2015/2016

Organizacja pracy w hotelarstwie

I

2013/2014

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

II

2014/2015

III

2015/2016

IV

2016/2017

Działalność recepcji

I

2013/2014

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

II

2014/2015

Marketing usług hotelarskich

II

2014/2015

Marketing usług hotelarskich. A. Stefański. Wydawnictwo REA. Nr dopuszczenia 24/2007.

III

2015/2016

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

II

2014/2015

Ekonomia i prawo w hotelarstwie. M. Wajgner, R. Tylińska. Wydawnictwo REA. Nr dopuszczenia 22/2007.

III

2015/2016

Język obcy

w hotelarstwie

(grupa mniej zaawansowana)

II

2014/2015

Hotels and catering. Wyd. Express publishing. V. Evans, J. Doole.

III

2015/2016

English for International Tourism. Wyd. Pearson, M. O’Keefe,

I. Dubicka

Język obcy

w hotelarstwie

(grupa bardziej zaawansowana)

II

2014/2015

How can I help you cz. I. Joanna Dolińska, Dorota Nowakowska. Wyd. Rea.

Hotels and catering. Virginia Evans, Jenny Dooley. Wyd. Express Publishing.

III

2015/2016

How can I help you, cz. II, autorzy Joanna Dolińska, Dorota Nowakowska. Wyd. Rea.

Historia i społeczeństwo

IV

2016/2017

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. T. Maćkowski. Nowa Era.

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski