Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

31 Października 2019 godz: 18:04:31

Wycieczka programowa do Paged Morąg S.A.

23.10.2019r. odbyła się wycieczka programowa uczniów klasy III w zawodzie technik technologii drewna. Po fabryce Paged Sklejka Morąg S.A., uczniów oprowadzili przedstawiciele przedsiębiorstwa - główny technolog i panie technolog, którzy przedstawili strukturę i zasady organizacji produkcji w zakładzie.
P
oznaliśmy proces wytwarzania sklejki (liściastej i iglastej) począwszy od placu, na którym składowany jest surowiec drzewny w tzw. stosach/mygłach, poprzez manipulację kłód. Widzieliśmy zmanipulowane kłody, które poddane korowaniu trafiały do dołów warzelnianych. Tak przygotowany materiał poddawano dalszej obróbce. Obserwowaliśmy obróbkę na łuszczarkach obwodowych, gdzie pozyskuje się forniry/obłogi, z których powstają warstwy sklejki. Pozyskane forniry poddawane są kontroli jakościowej i ewentualnej naprawie. Na gotowe forniry nanoszony jest klej, forniry składa się i poddaje sprasowaniu wstępnemu na zimno i sprasowaniu ostatecznemu na gorąco. Zwiedziliśmy dwie hale produkcyjne, na których oddzielnie wytwarzana jest sklejka liściasta i sklejka iglasta. Poznaliśmy maszyny i urządzenia oraz technologie produkcyjne, stanowiska pracy, pozyskaliśmy informacje o zawodach występujących na tych stanowiskach pracy. 
Wycieczka jest cenną inicjatywę wspierającą młodzież w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego. Dostarczyła wiedzy o różnych zawodach, ukazując ich specyfikę  oraz  niezbędne  predyspozycje i kwalifikacje do wykonywania danego zawodu. Uczniowie mogli w praktyce zaobserwować, jak wygląda praca w tym zakładzie.

 

K. Malinowski

galeria: wycieczka

utworzona: 31 Października 2019 godz: 18:13:57
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski