Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

19 Listopada 2019 godz: 20:13:51

Zajęcia praktyczne kadetów w 42 batalionie lekkiej piechoty

18 listopada 2019 r. uczniowie ILOg i IILO uczestniczyli w zajęciach teoretyczno-praktycznych z edukacji wojskowej w obiektach szkoleniowych 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu. Zastępca dowódcy batalionu mjr Dariusz MAZUR przedstawił  specyfikę służby w Brygadzie Obrony Terytorialnej, jej osiągnięcia i osiągnięcia batalionu. Kadeci poznali kryteria, które należy spełnić, aby zostać żołnierzem wojsk obrony  terytorialnej. Wyznaczeni przez dowódcę żołnierze  przeprowadzili szkolenie z budowy, przeznaczenia, rozkładania i składnia nowego karabinku GROT; z udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie szkoleniowym). Uczniowie poznali mapy topograficzne oraz pracowali z mapami (określanie współrzędnych, wyznaczanie dróg - marsz na azymut). 

Dziękujemy zastępcy dowódcy batalionu Panu mjr Dariuszowi MAZUROWI  i jego żołnierzom  za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. 

 

P. Chełmicki

galeria: zajęcia wojskowe

utworzona: 19 Listopada 2019 godz: 20:15:49
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski