Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

02 Grudnia 2019 godz: 11:15:14

Warsztaty z ekspertem IBE

 

26. 11. 2019 r.  uczniowie klasy I TWp oraz I LOp uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez  eksperta ds. uczenia się z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Panią Ewa Frołow. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowanie w praktyce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym sposobów walidacji i potwierdzania  nowych kwalifikacji zawodowych zarówno w trakcie edukacji szkolnej jak i po skończeniu szkoły.

Zintegrowany System Kwalifikacji dotyczy tych bowiem tych,  którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

 

A. Kątowicz

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski