Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

02 Marca 2020 godz: 18:02:03

Klasy mundurowe szkolone przez instruktorów wojskowych

24.02.2020 r. na terenie szkoły odbyło się szkolenie z topografii wojskowej. Zajęcia z kadetami I i II klasy LO przeprowadzili ppor.  Piotr WIERCIŃSKI i szer. Magdalena  MALINOWSKA z 42 batalionu lekkiej piechoty z Morąga.

Szkolenie dotyczyło map topograficznych. Kadetów nauczono określania stron świata
oraz miejsca swojego położenia. Dowiedzieli się na jakich skalach map topograficznych najczęściej działa wojsko, jakie występują znaki umowne, jak orientować mapy oraz jak pracować z busolą.

Nauczyciel edukacji wojskowej ppłk rez. Piotr CHEŁMICKI - dziękuje instruktorom  oraz pełniącemu obowiązki dowódcy batalionu Panu mjr Waldemarowi  SZYMCZAKOWI. 

galeria: wojsko

utworzona: 02 Marca 2020 godz: 18:06:04
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski