Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

02 Marca 2020 godz: 18:11:25

Olimpiada wiedzy o OC

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 24 lutego 2020 roku, odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej. Głównymi celami olimpiady było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie przygotowania do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z tematyką realnego i potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka.
W olimpiadzie brały udział  dwuosobowe zespoły ze szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego. Każdy uczestnik olimpiady otrzymał 50 pytań testowych do rozwiązania w czasie do 60 minut. Łączna suma punktów uczestników z tego samego zespołu decydowała o jego miejscu we współzawodnictwie. Szkołę naszą reprezentowali uczniowie klasy  I TWp, Paulina Winnicka i Kacper Sobota.
Uczniowie ZSZiOiPPP w Morąg zajęli IV miejsce.
Gratulijemy

galeria: olimpiada

utworzona: 02 Marca 2020 godz: 18:16:49
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski