Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

18 Marca 2020 godz: 18:23:08

Komunikat dla uczniów

Drodzy uczniowie

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo, informuję, że  w okresie zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele podjęli pracę w formach pozaszkolnych poprzez dziennik elektroniczny, sms, e-maile. Bardzo proszę tych uczniów, z którymi nauczyciele nie mają kontaktu, by jak najszybciej sami skontaktowali się ze swoimi nauczycielami podając im formę możliwego kontaktu.

Nauczyciele będą wspierać Was  w samodzielnej pracy w domu i przekazywać materiały dydaktyczne. Szczególną opieką zostali objęci uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego i zawodowego. Jednocześnie zachęcam wszystkich uczniów do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN. Podaję adresy przydatnych stron i portali internetowych:

  1. WWW.gov.pl/zdalnelekcje
  2. epodreczniki.pl
  3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych: cke.gov.pl
  4. Portal lektury.gov.pl
  5. Strona Centrum Nauki Kopernik: esero.kopernik.org.pl
  6. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
  7. Serwis Ninateka: ninateka.pl/edu
  8. Serwis Telewizji Polskiej (np. TVP Kultura)

 

Dbajcie o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny. Myjcie często ręce i nie dotykajcie bez potrzeby twarzy. Zwracajcie uwagę innym na niewłaściwe zachowanie. Sprawdzajcie na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zamieszczane przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.

Życzę dużo zdrowia i niestygnącego zapału do nauki.

 

Wicedyrektor Urszula Siudak

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski