Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

26 Marca 2020 godz: 09:51:57

Do 10 kwietnia szkoła przyjmuje interesantów w godzinach

W  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, do 10 kwietnia szkoła przyjmuje  interesantów  w godzinach 9.00 - 13.00. 

wicedyrektor Urszula Siudak

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski