Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

26 Marca 2020 godz: 13:27:50

Komunikat w sprawie kształcenia zawodowego

Uczniowie, Rodzice, Pracodawcy

 

Komunikat w sprawie praktycznej nauki zawodu uczniów technikum

Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wprowadza zmiany w kształceniu zawodowym, w tym także w organizacji praktycznej nauki zawodu.  Oznacza to, że jeśli w planowanym terminie (w naszej szkole praktyki są planowane w terminie od 4 do 29 maja - dotyczy uczniów klasy III technikum) się nie odbędą, wówczas uczniowie będą mogli je zrealizować w innym terminie do 31 sierpnia 2020 r. 

Komunikat w sprawie kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

W ostatnim czasie uległy zmianie niektóre przepisy oświatowe, co jak wszyscy wiemy wynika z zagrożenia rozprzestrzenianiem choroby COVID-19.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • Praktycznej nauki zawodu
  • Turnusów dokształcania teoretycznego

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

  • 12 marca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej zalecił pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkołach.
  • Czas kiedy uczniowie nie realizują praktycznej nauki zawodu u pracodawców, nie jest czasem wolnym. Powinien być to czas poświęcony realizacji materiału nauczania z przedmiotów teoretycznych ogólnokształcących lub zawodowych.
  • Zajęcia praktyczne, będą uczniowie mogli realizować do końca roku szkolnego
  • Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

Realizacja dokształcania teoretycznego młodocianych w myśl nowych przepisów, będzie mogła odbywać się także w kolejnych latach, co oznacza, że jeśli nie odbył się np.  turnus I czy II stopnia, to będzie mógł odbyć się w następnym roku szkolnym.

 

Kierownik szklenia praktycznego Beata Skiba

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski