Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

12 Maja 2020 godz: 09:15:29

Informacja w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.

Szczegółowe informacje w sprawie zmian w systemie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdują się:

https://www.ko.olsztyn.pl/2020/05/08/komunikat-dotyczacy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021-w-zwiazku-z-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty/

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski