Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

25 Maja 2020 godz: 11:47:13

Komunikat do uczniów, rodziców i pracodawców w sprawie zajęć praktycznych

Uczniowie, Rodzice, Pracodawcy

Rozporządzenie z 18 maja 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, dopuszcza udział uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia w zajęciach praktycznych tylko w zawodach w których przygotowuje się do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, pod warunkiem uzyskania zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Pozostali uczniowie  młodociani pracownicy nie powinni uczęszczać na zajęcia praktyczne (stan prawny 25.05.2020 r.)

Jeżeli sytuacja prawna ulegnie zmianie będziemy Państwa informować.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły ocen z zajęć praktycznych w terminie do 10 czerwca. Stosowny druk znajduje się w zakładce - Druki szkolne

Kierownik szkolenia praktycznego - Beata Skiba

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski