Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

31 Maja 2020 godz: 21:53:02

Aktualizacja - Harmonogram egzaminu maturalnego czerwiec 2020 w ZSZiO w Morągu

Harmonogram egzaminu maturalnego czerwiec 2020 w ZSZiO w Morągu

Data

Przedmiot egzaminacyjny

Poziom egzaminu

godz. rozpoczęcia egzaminu

Miejsce

Liczba zdających

8 czerwca (poniedziałek)

 

język polski

(170 min)

poziom podstawowy,

9.00

sala gim

 

LO - 31

T - 11

LOdD - 1

język polski

(180 min)

poziom rozszerzony,

14.00 

 

sala gim

 

LO - 1

T - 1

 

9 czerwca (wtorek)

matematyka (170 min)

poziom podstawowy,

9.00

 

sala gim

LO - 32

T – 16 +1 SF

LOdD - 4

 10 czerwca

(środa)

język angielski (120 min)

poziom podstawowy,

9.00

sala gim

LO - 28

T - 13

LOdD - 2

język angielski

(150 min)

poziom  rozszerzony,

14.00

 

sala gim

 

LO -16

T - 2

16 czerwca

(wtorek)

wos

(180 min)

poziom  rozszerzony

14.00

sala gim

LO - 5

T - 8

 

19 czerwca (piątek)

geografia

(180 min)

poziom rozszerzony

9.00

sala gim

 

LO - 10

LOdD - 1

 

26 czerwca

(piątek)

język rosyjski

(120 min)

poziom podstawowy

9.00

gabinet doradcy

zawodowego

LO - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na egzaminy należy się zgłaszać od godz. 8.15

Trzeba ze sobą mieć:

dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem, maseczkę zakrywającą usta i nos,  można wnieść małą butelkę wody

Materiały i przybory, które można mieć na egzaminie:

Długopis z czarnym tuszem - obowiązkowo

Geografia – kalkulator, linijka (obowiązkowo), lupa (fakultatywnie)

Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty (fakultatywnie)

Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (obowiązkowo), wybrane wzory matematyczne (zapewnia szkoła)

Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (1 na 25 zdających – zapewnia szkoła)

 

Beata Skiba

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski