Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

30 Czerwca 2020 godz: 11:01:11

Ważna informacja dla składających wnioski o przyjęcie do szkoły

Rekrutacja 2020/2021 w systemie Nabór
 
 
Wniosek wypełniony, ale nie zgłoszony do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji. W tym celu należy wypełniony wniosek w systemie elektronicznym  wydrukować podpisać (podpis kandydata i rodzica/opiekuna prawnego) następnie  zeskanować,  dodać jako załącznik, kliknąć przycisk Złóż wniosek, który znajduje się w zakładce  Wybierz akcję.   Po wykonaniu powyższych czynności wniosek będzie widoczny w szkole. Kandydaci do branżowej szkoły oprócz zeskanowanego wniosku załączają skan zaświadczenia o przyjęciu na praktykę w określonym zawodzie.
 W razie trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 89 757 26 70 lub osobiste zgłoszenie do szkoły w celu uzyskania pomocy.
 
 
INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO WYSYŁANIA  DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W SYSTEMIE   Nabór
 
 
 
 

UlaSZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski