Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

03 Września 2020 godz: 11:20:16

Uwaga maturzyści

Uwaga maturzyści!

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 8 września o godz.14.00 w auli szkolnej

Należy zgłosić się co najmniej pół godziny wcześniej z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem. Można mieć przybory określone w komunikacie dyrektora CKE.

Obowiązują te same zasady przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych jak podczas matury czerwcowej (zachowanie dystansu, maseczki ochronne zakrywające usta i nos, dezynfekcja rąk).

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski