Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

16 Października 2020 godz: 14:50:41

Praca szkoły w systemie hybrydowym

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych w Morągu informuje, że od poniedziałku 19.10.2020 r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym.
Wychowawcy klas podzielą każdą na dwie części (po uzgodnieniach z zespołem klasowym nauczycieli), jedna będzie pracowała online, druga przyjdzie na zajęcia do szkoły. Informację o podziale wychowawca wyśle uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika.

Plan lekcji nie zmienia się.


Nauczyciel prowadzi zajęcia w klasie i przed kamerą. Uczniowie w domach widzą przebieg lekcji i uczestniczą w niej online (w czasie rzeczywistym, tj. zgodnie
z planem lekcji). 

Zmiana trybu online/stacjonarnego następuje po każdym tygodniu pracy.


Do szkoły na zajęcia według planu przychodzą wszyscy uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu/komputera oraz uczniowie klas maturalnych.

Praca internatu bez zmian. 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSZiOiPPP w Morągu
Halina Pasternacka

galeria: hybrydowy

utworzona: 16 Października 2020 godz: 14:57:07
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski