Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

19 Listopada 2014 godz: 08:31:35

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. i otrzymało je 3 222 najlepszych uczniów. 

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Ania Heymann, uczennica klasy II TW (technikum w zawodzie technik ekonomista).

Halina Pasternacka

Anna osiągnęła najwyższą średnią ocen w całej szkole. Podczas uroczystości stypendyści, a było ich 168 z całego województwa, odebrali dyplomy wraz z całorocznym stypendium . Niektórzy z nich prezentowali swoje talenty i opowiadali o swoich osiągnięciach.
Mamy naprawdę wspaniałą młodzież, mądrą, inteligentną i uzdolnioną.
Gratulujemy stypendystom, a w szczególności  Naszej Ani Heymann. Trzymaj tak dalej.

Wychowawca klasy  II TW  Ewa Czapnik Uśmiech

galeria: Stypendium PRM

utworzona: 19 Listopada 2014 godz: 08:32:00
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski