Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

26 Października 2015 godz: 21:22:42

Projekt edukacyjny „Historia na tak - Polska i Polacy w II wojnie światowej”

23 października 2015r., pod patronatem IPN Delegatura w Olsztynie, odbyło się pierwsze spotkanie klas IIIa i IIIb ZSZ w ramach projektu edukacyjnego „Historia na tak - Polska i Polacy w II wojnie światowej”. Temat spotkania to : ”Historia - oręż w walce z kłamstwem w filmie historycznym”. Uczestnikami projektu są uczniowie klas III ZSZ, klasa IV TG Technikum. Nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie to pani Katarzyna Dzidziewicz i Agnieszka Wymentowska-Derezińska. Celem projektu jest: propagowanie i upowszechnianie historii, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań historią, rozbudzenie ciekawości wątkami historycznymi w literaturze, udział uczniów w wykładach i prelekcjach. Prowadzącym zajęcia jest dr Karol Sacewicz, wykładowca  UWM, pracownik IPN.
Działalność naukowa :
• Monografie
• Karol Sacewicz, Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/ Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z prasy i dokumentów, t. 1: 1918-1928, (redakcja i opracowanie), Olsztyn 2014, ss. 294.
• Karol Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich (1939-1945), Warszawa 2009, ss. 399.
Rozdziały w monografiach :
- Karol Sacewicz, Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP wobec PPS w międzywojennej Warszawie, [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 295-332.
- Karol Sacewicz, Wojna na lewicy- pierwsze starcia. Walka o hegemonię w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918-1919), [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 241-294.
- Karol Sacewicz, Kadry Polskiej Partii Robotniczej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Zarys problemu, [w:] Polska Partia Robotnicza 1944-1948. Studia i szkice, red. M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014, s. 105-134.
- Karol Sacewicz, Miejsce i rola artylerii w organizacyjnych oraz operacyjnych koncepcjach funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w kraju na przykładzie działalności Wydziału Artylerii („Knieja”, „34”, „Bem”) Oddziału III. Komendy Głównej Armii Krajowej (1942–1944), [w:]Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach. Część II: Artyleria polska w XX wieku. W 70. rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014, s. 115-127.
- Karol Sacewicz, Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec komunistów, [w:] Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2013, s. 262-300.
- Karol Sacewicz, KG AK wobec kwestii przeciwdziałania polityczno-propagandowej działalności podziemia komunistycznego w okupowanej Polsce w 1943 roku. Zarys problemu, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, red. nauk. M. Franz, M. Karda, Toruń 2011, s. 355-371.
- Karol Sacewicz, Komuniści „polscy” wobec dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej w świetle materiałów MSW II RP (1918-1938). Zarys problemu, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wielu, red. W. Gieszczyński, W. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 441-458.

Staże naukowe :
Staż dydaktyczno-naukowy w Waszyngtonie w The Institute of World Politics. [5-29 września 2014 r.]

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:
Historia Polski XX w.; Historia powszechna XX w.; Organizacje międzynarodowe; Międzynarodowe stosunki polityczne; Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy; Polska polityka zagraniczna; Komuniści "polscy" w latach II wojny światowej; Polskie Siły Zbrojne na frontach II wojny światowej; Polska i Polacy pod okupacją; Seminarium licencjackie.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Koordynator projektu – Agnieszka Wymentowska-Derezińska 

galeria: Projekt AWD

utworzona: 26 Października 2015 godz: 21:23:04
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski