Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

29 Lutego 2016 godz: 19:15:36

Lekcja z negocjatorem policyjnym

„Zagrożenia terrorystyczne” oraz „negocjacje policyjne”  były tematem zajęć jakie z uczniami klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym przeprowadził Waldemar Niemczuk, podinspektor w stanie spoczynku, emerytowany policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się  z jakimi zagrożeniami spotykają się w swojej pracy policjanci, w jaki sposób te zagrożenia minimalizować oraz jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Druga część wykładu dotyczyła zasad prowadzenia negocjacji  z osobami, które chcą targnąć się na swoje życie lub zagrażają życiu innych. 

B. Skiba

galeria: lekcja

utworzona: 29 Lutego 2016 godz: 19:15:50
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski