Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

08 Kwietnia 2016 godz: 22:07:51

Klasa patronacka Zakładu Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan

8 kwietnia  zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan a naszą Placówką na mocy, którego uczniowie ZSZ kształcący się w zawodach stolarz oraz elektromechanik zostaną objęci patronatem Zakładu. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina, Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego i Wicestarosty Edmunda Winnickiego.

 

Halina Pasternacka

migawka TV Morąg

TV Morag

galeria: klasa patronacka

utworzona: 08 Kwietnia 2016 godz: 22:21:55
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski