Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

16 Czerwca 2016 godz: 17:37:43

Uczniowie klasy policyjnej wyjadą do Strasburga

Parlament Europejski zaprasza młodzież z krajów członkowskich Unii Europejskiej do udziału w programie Euroscola, która umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Przedstawiciele klasy policyjnej - Wioleta Kuleta, Huber Karolewski, Hubert Kwapisz, Matylda Jaśko, Patryk Sawicki oraz nauczycielki Halina Pasternacka i Agnieszka Wymentowska –Derezińska wzięli udział wkonkursie i wygrali udział w programie. W nagrodę do Strasburga 17 marca 2017 r., wyjadą wszyscy uczniowie tej klasy i ich nauczycielki. Spotkanie Euroscoli trwa jeden dzień w godz. 8 – 17. Cały pobyt trwa 5 dni. Młodzież uczestniczy w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obraduje podczas „posiedzenia plenarnego”. Podczas spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku innym niż język ojczysty. W ramach „posiedzeń komisji” każda klasa podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie zostają przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem, na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio przygotować do dyskusji. Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.

Gratulujemy zwycięstwa w konkursie!

galeria: Euroscola

utworzona: 16 Czerwca 2016 godz: 17:37:58
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski