Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

07 Lipca 2016 godz: 11:12:27

zestaw podręczników dla klas pierwszych rok szk. 16/17

pobierz plik

 

Zestaw podręczników do klasy I Technikum /Liceum Ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

Informacja we wrześniu

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie. Podręcznik dla klasy I. Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Zakres podstawowy.

A. Cewe, M. Krawczyk, M. Krawczyk, A. Magryś-Walczak, 
H. Nahorska. Wyd. Podkowa

Matematyka

(technik ekonomista)

Matematyka w otaczającym nas świecie. Podręcznik dla klasy I. Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony. A. Cewe, M. Krawczyk, M. Krawczyk, A. Magryś-Walczak,  H. Nahorska. Wyd. Podkowa

Geografia

 

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

Język obcy

 

Informacja we wrześniu

Biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik,
J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak,
J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum
i technikum. M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012. [ UCZNIOWIE NIE KUPUJĄ PODRĘCZNIKA - JEST W PRACOWNI]

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki.
Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła,
T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era

Wychowanie do życia w rodzinie

,,Wędrując ku dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś, Wydawnictwo Rubikon.

 

Zestaw podręczników do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

Informacja we wrześniu

Język angielski

Informacja we wrześniu

Biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Matematyka

 

Matematyka. Podręcznik  dla zasadniczych szkół zawodowych cz.1.
L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/1/2012. WSiP.

Informatyka

INFORMATYKA nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy.
E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk. Wydawnictwo Szkolne PWN.

[ UCZNIOWIE NIE KUPUJĄ PODRĘCZNIKA - JEST W PRACOWNI]

Edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla.
Nr dop. 500/2012. Wyd. WSiP

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski