Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

08 Września 2017 godz: 20:21:24

Rozpoczęcie roku szkolnego

W poniedziałek 4. września odbyło się w naszej Szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Corocznie ta uroczystość jest bardzo ważna dla uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap nauki. W tym roku uroczystość była wyjątkowa, ponieważ na skutek reformy oświaty swoją działalność rozpoczęła Branżowa Szkoła I stopnia. W swoim przemówieniu pani dyrektor zapewniła młodzież i obecnych rodziców, że nasza szkoła jest placówką przyjazną i bezpieczną. To miejsce zdobywania wiedzy, ale i realizacji wielu projektów dzięki, którym uczniowie naszego Zespołu zdobędą dodatkowe umiejętności i kwalifikacje w ramach kursów tj. kurs prawa jazdy kat. B, kurs kwalifikacja wstępna na prawo jazdy kat. C+E, kurs Autocad I stopnia, kurs Inventor I stopnia, kurs operatora centrów obróbczych, wiertniczych i pilarek panelowych sterowanych numerycznie, kurs operatora wózków widłowych, przedstawiciela handlowego, florysty, wizażysta/stylista, stylizacja paznokci, kelner/barman, carving, barista. Uczniowie w ramach zawartych umów z Masuria Hotel & Spa Worliny, Młyn Klekotki Resort & Spa, Fabryką Mebli Taranko, Zakładem Produkcji Drzewnej KACZKAN oraz PAGED Sklejka uczniowie odbędą 150 godzinne staże, w trakcie których ugruntują wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie. Za pracę w ramach stażu otrzymają wynagrodzenie w kwocie 1900 zł, otrzymają również zwrot kosztów podróży do miejsc zatrudnienia. Wyjadą także na miesięczny staż do Hiszpanii. Życzenia uczniom i pracownikom żłożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Danuta Walaszczyk. 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej upamiętniło wystąpienie pacownika Delegatury IPN w Olsztynie pana Krzysztof Kierskiego. Dyrektor szkoły złożyła podziękowania za dotychczasową pracę, przewodniczącej Rady Rodziców pani Danucie Walaszczyk. Następnie uczniowie przeszli z wychowawcami do klas.

Wszystkim uczniom i pracownikom życzymy wytrwałości i powodzenia w nowym roku szkolnym.

galeria: rozpoczęcie roku

utworzona: 08 Września 2017 godz: 20:27:17
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski