Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

13 Grudnia 2017 godz: 19:11:11

Szkolenie wojskowe

Pod kierownictwem  ppłk rez. Piotra CHEŁMICKIEGO, 11 grudnia odbyły się zajęcia praktyczne
z edukacji wojskowej na terenie placu ćwiczeń taktycznych JW 1248 w Morągu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie I i II klasy mundurowej. Zajęcia   przygotowane i  przeprowadzone zostały przez por. Radosława  SKONIECZNEGO (dowódcę kompanii wsparcia batalionu zmechanizowanego)i jego podwladnych. Szkolenie miało na celu doskonalenie w opanowaniu działania na polu walki, posługiwanie się bronią i przyrządami obserwacyjnymi (budowa broni, jej składnie i rozkładanie), poznanie zasad  rzutu granatem, zasad  wsiadania i wysiadania z wozu bojowego i pojazdów transportowych (norma bojowa), zasad maskowania i rozbudowy inżynieryjnej oraz zakładanie odzieży ochronnej (OP-1). Dla uczniów było to podsumowanie pewnego etapu szkolenia i sprawdzenia ich umiejętności. Pomimo złych warunków atmosferycznych (padającego deszczu ze śniegiem) – tzw. „pogody taktycznej” była to na pewno świetna zabawa. Praktyczne zajęcia na placu ćwiczeń w realnych warunkach, przygotowują młodych ludzi do służby wojskowej  i innych służb mundurowych podnosząc ich kwalifikacje i wiedzę, jednocześnie ukazując jej trud.

Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia i pozostajemy w nadziei na dalszą owocną współpracę.

 

galeria: szkolenie wojskowe

utworzona: 13 Grudnia 2017 godz: 19:12:57
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski