Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

05 Lutego 2018 godz: 20:14:00

Zajęcia klas mundurowych

05.02.2018r. dla klas mundurowych zorganizowano zajęcia na temat 
1. Struktura, zadania i służba w Żandarmerii Wojskowej 
2. Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa 
3. Pokaz sprzętu i wyposażenia kryminalistycznego i prewencyjnego ŻW
 
Na zaproszenie Dyrektor Pani Haliny PASTERNACKIEJ i nauczyciela edukacji wojskowej ppłk rez. Piotra CHEŁMICKIEGO zajęcia przeprowadzili żołnierze oddziału ŻW z Elbląga, pod kierownictwem st. chor. szt. Sławomira WARDACH. Żołnierze w bardzo ciekawy i profesjonalny sposób przedstawili, zadania jakie wykonuje Żandarmeria Wojskowa zapewniając bezpieczeństwo pododdziałom wojskowym jak i społeczeństwu.
Największe zainteresowanie budził sprzęt do badań kryminalistycznych i prewencyjnych, w jaki jest obecnie wyposażona Żandarmeria Wojskowa: symulator wypadkowy zderzeń pojazdów oraz alkogogle, które symulują stan nietrzeźwości.
Dziękujemy z profesjonalne szkolenie, oraz za przedstawienie szerokiego wachlarza zadań jakie wykonują pododdziały ŻW, dbając o nasze bezpieczeństwo. Pozostajemy pełni nadziei na dalszą owocną współpracę.
Dziękujemy nauczycielowi Panu Pawłowi JEZEWICZOWI  za przygotowanie sali do szkolenia.
P. Chełmicki
 

galeria: ŻW

utworzona: 05 Lutego 2018 godz: 20:14:14
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski