Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

13 Października 2018 godz: 15:15:07

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. W tym uroczystym dniu, w auli naszego Zespołu spotkali się nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice. Podziękowania za trud codziennej pracy oraz życzenia radości na każdy dzień odpowiedzialnej pracy pedagogicznej i spełnienia ambitnych planów na rzecz edukacji, opieki i wychowania - przekazał Starosta Ostródzkiego Pan Edmund Winnicki. Podziękowania za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków - przekazała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Kozakiewicz. Nauczyciele i pracownicy zostali uhonorowani nagrodami Starosty i Dyrektora, uczniowie otrzymali stypendia Starosty Ostródzkiego za wyniki w nauce i sporcie.

HP

galeria: DEN

utworzona: 13 Października 2018 godz: 16:30:50
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski