Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

24 Października 2018 godz: 16:32:54

Spotkanie z przedstawicielami PUP

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 r., w dniach 15 i 17 października odbyły się spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Morągu - z doradcą zawodowym panią Adrianną Kosińską i panią Małgorzatą Segin oraz pośrednikiem pracy panem Robertem Pawlikiem. Spotkania z uczniami klas technikum i liceum ogólnokształcącego oraz z uczniami klas zasadniczej szkoły zawodowej dotyczyły potencjalnych możliwości zatrudnienia oraz ofert lokalnego rynku pracy. Pracownicy PUP zaprezentowali uczniom sposoby wsparcia osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ofertę kursów kwalifikacyjnych oraz możliwości zdobycia uprawnień lub dodatkowych kwalifikacji, a także możliwości przekwalifikowania się.

Aneta Kątowicz

galeria: PUP

utworzona: 24 Października 2018 godz: 16:33:05
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski