Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

14 Stycznia 2019 godz: 22:25:55

Szkolenie w JW

14 stycznia 2019 r. pod kierownictwem ppłk rez. Piotra CHEŁMICKIEGO odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne z edukacji wojskowej w obiektach szkoleniowych 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu w której uczestniczyli uczniowie II i III LO.
Dowódca batalionu ppłk Mirosław TOŁODZIECKI na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawił specyfikę służby w Brygadzie Obrony Terytorialnej jej osiągnięcia i batalionu, poinformował kadetów jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Instruktorzy przeprowadzili szkolenie z budowy, przeznaczenia, rozkładania i składnia nowego karabinku GROT, budowy i pracy w nawiązywaniu łączności na radiostacjach RRC 9210 i 3501 oraz przekazali ogólne wiadomości o mapach topograficznych oraz pracy na mapach (w określaniu współrzędnych topograficznych, azymutu i wyznaczaniu dróg marszu). Dla uczniów największą atrakcją było poznanie karabinku GROT i praktyczna jego obsługa oraz wykorzystanie nabytych umiejętności na obozach szkoleniowych w nawiązywaniu łączności i pracy na mapach topograficznych. Dziękujemy dowódcy batalionu Panu ppłk Mirosławowi TOŁODZIECKIEMU i jego żołnierzom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz owocną współpracę.

galeria: szkolenie w JW

utworzona: 14 Stycznia 2019 godz: 22:26:10
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski