Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

27 Lutego 2019 godz: 12:39:04

Uroczysta gala Szkoły Dialogu

26.02.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się uroczysta gala Szkoły Dialogu. Naszą szkołę reprezentowały Dyrektor Halina Pasternacka, koordynator projektu Agnieszka Wymentowska-Derezińska oraz uczennice Adrianna Gotowicka, Karolina Majewska, Zuzanna Ludkiewicz. Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości. Program Szkoła Dialogu rozpoczął się w 2008 roku. Na podstawie wieloletniego doświadczenia edukacyjnego Forum Dialogu, po latach organizowania warsztatów o tolerancji i trudnych pytaniach w dialogu polsko‐żydowskim oraz polsko‐żydowskich spotkań młodzieży autorzy programu uznali, że nieznajomość wspólnej historii i wyrosłe przez lata uprzedzenia stanowią najpoważniejszą przeszkodę w dialogu polsko‐żydowskim. Obecnie, gdy program Szkoła Dialogu osiągnął ogólnopolską skalę i co roku bezpośrednio obejmuje swoim zasięgiem około tysiąca uczniów, wiadomo, że udało się zbudować unikalne przedsięwzięcie edukacyjne, które łączy odkrywanie historii, dekonstruuje uprzedzenia, ale też zachęca do zaangażowania w działania w przestrzeni publicznej własnej miejscowości. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają. Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum, uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy” i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani.

media

galeria: szkoła dialogu

utworzona: 27 Lutego 2019 godz: 12:39:16
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski