Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

13 Marca 2019 godz: 21:32:30

Targi Edukacyjne i Giełda Szkół

Powiatowe Targi Edukacyjne w Ostródzie - 12 lutego 2019r.
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Małdytach - 07 marca 2019r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszej Szkoły, tj. typy szkół, kierunki kształcenia, możliwości zdobycia zawodu, dodatkowe kursy kwalifikacyjne, realizowane projekty unijne oraz miejsca odbywania staży zagranicznych.

Doradca zawodowy - uczniom, którzy nie mają sprecyzowanych planów edukacyjnych
i zawodowych organizuje spotkania, na których obok przedstawiania oferty edukacyjnej przeprowadza testy. Badani poznają m.in. predyspozycje zawodowe, zainteresowania, wyniki testów mogą stanowić podpowiedź co do wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, zawodu.

A. Kątowicz

galeria: targi

utworzona: 13 Marca 2019 godz: 21:32:43
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski