Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

15 Marca 2019 godz: 12:22:21

Seminarium branżowe

Wczoraj, 14 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu odbyło się Seminarium Branżowe „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. Seminarium zgromadziło nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedsiębiorców zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Ostródzki – Pan Andrzej Wiczkowski, Warmińsko Mazurski  Wicekurator Oświaty – Pan Wojciech Cybulski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu – Pan Marek Siudak, Dyrektor W-M Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Pani Danuta Oleksiak, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych – Pani Danuta Gomulska.
 
Wystąpienia:
 
1. Zmiany w kształceniu zawodowym - Pani Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 
2. Prezentacja Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu - „Laboratorium. Mój profil” - wojewódzki koordynator, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Pani Renata Iłeczko
 
3. Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Wioletta Śląska-Zyśk, specjalista ds. promocji działań  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
 
4. Prognozy na rynku pracy „Barometr zawodów”- Pani Patrycja Wojciechowska, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
 
5. Zmiany na lokalnym rynku pracy – Pan Robert Pawlik, pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy Filia Morąg
 
6. Przykłady dobrej praktyki współpracy pracodawca-szkoła – właściciel Fabryki Mebli Taranko- Pan Aleksandre Taranko  oraz właściciel Morąskiego Centrum Budowlanego - Pan Waldemar Kostrzębski
 
7. O projektach realizowanych w szkole jako jednej z form współpracy z pracodawcami – Joanna Draheim, Agnieszka Stefaniak
 
Serdecznie dziękujemy właścicielom Restauracji PARK oraz SIWY ŻURAW za pomoc.
 
HP
 

galeria: seminarium branżowe

utworzona: 15 Marca 2019 godz: 13:00:08
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski