Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

27 Marca 2019 godz: 18:43:08

Spotkanie z policjantami

 
25 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Ostródzie i KP w Morągu. Młodzieży zaprezentowano procedurę rekrutacyjną dla ubiegających się o przyjęcie do służby w policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zasady prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dla potencjalnych kandydatów, m.in. zasady przyznawania punktów z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej oraz dodatkową punktację za preferencje z tytułu wykształcenia i preferencje z tytułu dodatkowych umiejętności. 

galeria: spotkanie z polcjantami

utworzona: 27 Marca 2019 godz: 18:44:42
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski