Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2019/20

PRZEJDŹ>Powrót

29 Maja 2019 godz: 18:30:43

zajęcia praktyczne 27.05

Uczniowie I i II klasy uczestniczyli w zajęciach praktycznych z edukacji wojskowej na placu ćwiczeń ogniowych w Morągu. Szkolenie przeprowadzili żołnierze 42 batalionu lekkiej piechoty pod dowództwem ppor. Marka Dziadowca. Zajęcia miały na celu trenowanie zachowania na polu walki. Ćwiczono natarcie i obronę drużyny z wykorzystaniem zestawu paintballowego. Była to niespodzianka i świetne szkolenie połączone z dobrą zabawą. Prowadzenie pozorowanej walki takim zestawem ćwiczeń, uczy działania zespołowego w niemal realnych warunkach. Uczniowie ćwiczyli nakładanie masek MP-6 i filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1. Poznali budowę min, sposoby ich wykrywania oraz zakładania pułapek i przetrwania w lesie. Uczniowie wraz z instruktorami przemaszerowali do szkoły podstawowej w Łącznie. Przyjął nas gospodarz obiektu Pan Dariusz Gościniak. Złożono wiązankę kwiatów pod obeliskiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Dyrektor wygłosił prelekcje na temat bohatera. Zajęcia zakończono przy ognisku. Nauczyciele płk rez. Piotr Chełmicki i Pan Paweł Adamczyk podziękowali zastępcy dowódcy 42 batalionu mjr Dariuszowi Mazurowi i instruktorom za profesjonalne przygotowanie zajęć, a dyrektorowi za gościnne przyjęcie żołnierzy i uczniów - kadetów.

galeria: zajęcia na poligonie 27.05

utworzona: 29 Maja 2019 godz: 18:30:58
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski