Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

17 Czerwca 2019 godz: 23:05:29

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

Po raz kolejny zdobyliśmy zaszczytny tytuł Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Zdobywają go nieliczne szkoły w Polsce, które zrealizują program dedykowany szkołom ponadpodstawowym, a w szczególności technikom i szkołom branżowym. Mającym na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

Szkoły biorące udział w programie mają do wykonania następujące zadania obowiązkowe:

• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim - zadaniem zarówno starszych ambasadorów (nauczycieli) i młodszych ambasadorów (uczniów) jest zadbanie o jego bieżącą działalność,
• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim,
• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów,
• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja - celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzymuje tytuł "Szkoły Ambasadora   Parlamentu Europejskiego".

H. Pasternacka, A. Wymentowska-Derezińska

galeria: projekt

utworzona: 17 Czerwca 2019 godz: 23:05:50
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski