Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>Powrót

02 Lipca 2019 godz: 10:39:02

Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne 2019 - odbiór 4 lipca o godz. 12

Świadectwo maturalne 2019 wydaje się za poświadczeniem odbioru. Jeśli uczeń nie może osobiście odebrać dokumentów, inna osoba (najlepiej rodzic) musi posiadać odpowiednie upoważnienie. Do odebrania świadectwa nie jest wymagane upoważnienie notarialne. 

Maturzyści, którym nie udało się zdać egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, będą musieli podejść do poprawki w sierpniu. Dopiero po uzyskaniu odpowiednich wyników i poprawieniu matury, będą mogli odebrać swoje świadectwo maturalne. Termin wydania świadectw i aneksów uczniom zdającym maturę poprawkową został wyznaczony na środę, 11 września 2019 roku.

galeria: świadectwa matura

utworzona: 02 Lipca 2019 godz: 10:39:29
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski